Allmänna villkor

Följande gäller:

  • Självförvållad skada på Formel 1 bil har en högsta kostnad på ett basbelopp*.
  • Formel Renault 2000 har ett halvt basbelopp*.
  • Alla deltagare täcks av en personskadeförsäkring i samband med evenemanget.
  • Krav från organisatören är att deltagarna är opåverkade av alkohol eller narkotikaklassade mediciner.
  • I händelse av regn sker ingen körning i Formel 1 bilarna. Om evenemanget skulle ställas in av denna anledning får deltagarna komma tillbaka vid ett senare tillfälle och köra om hela programmet från början utan extra kostnad (omfattar ej resekostnader).
  • Har man bokat in sig på en dag och inte infinner sig och inte heller ombokar p.g.a. eventuella förhinder så har man förbrukat sitt deltagande.

* Basbelopp 46 500 SEK