Integritet

Den 25 maj blir EU:s dataskyddsförordning svensk lag. Den ersätter då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att uppgifter om människor som finns i register ska hanteras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

När du använder Rajamäki Racing AB behandlar vi de personuppgifter som behövs i varje enskilt fall. Här följer en förklaring hur Rajamäki Racing AB samlar in och använder personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till dig. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men även uppgifter som till exempel e-postadress, telefonnummer och fakturauppgifter. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar endast fakturauppgifter samt e-post adresser. All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och övrig lag.

Hur hanterar vi personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar är främst det som du själv delar med dig av i kontakten med Rajamäki Racing AB.

Samtycke

Ibland behövs ditt eget samtycke (godkännande) för att vi ska behandla dina personuppgifter. Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Vem ansvarar för personuppgifter hos Rajamäki Racing AB?

Personuppgiftsansvarig är Rajamäki Racing AB Orgnr: 556699-2748

Rajamäki Racing AB
Grenbovägen 6
691 47 Karlskoga

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig.

Begäran om registerutdrag görs via mejl till johan@rajamakiracing.com eller brev till:

Rajamäki Racing AB
Grenbovägen 6
691 47 Karlskoga

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att de rättas. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, så länge det inte finns ett lagstadgat krav på lagring.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.